Strona głównaMotoUcierpiałeś w wypadku samochodowym? Sprawdź, czy przysługuje ci renta

Ucierpiałeś w wypadku samochodowym? Sprawdź, czy przysługuje ci renta

Renta to rodzaj świadczenia, które wypłaca osobom ubezpieczonym ZUS. Przyznawane jest w sytuacji, gdy osoba, odprowadzająca składki i mająca prawo do otrzymywania emerytury, w wyniku wypadku lub innego zdarzenia losowego utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej i wymaga specjalistycznego leczenia. Sprawdź, czy możesz liczyć na otrzymanie renty i jakie kryteria musisz spełnić.

Prawo do otrzymania renty posiada każda osoba ubezpieczona, co regulują odpowiednie przepisy prawne. Wysokość renty i długość jej wypłacania zależą od rozmiaru szkody i okoliczności zdarzenia, w wyniku którego określona szkoda powstała. Jeśli ucierpiałeś w wyniku wypadku samochodowego, a odniesione obrażenia nie pozwalają na powrót do obowiązków zarobkowych lub podjęcia nowej pracy, możesz ubiegać się o przyznanie renty z OC sprawcy tego wypadku.

Renta alimentacyjna – co to takiego?

Renta alimentacyjna przyznawana jest osobie, która w wyniku zdarzenia losowego, w tym przypadku – w wyniku wypadku samochodowego, straciła częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, a w związku z koniecznym leczeniem i rekonwalescencją wzrastają jej potrzeby finansowe. Przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego, bazując na opinii rzeczoznawcy wydaje swoją opinię na temat rozmiaru szkody i jej wpływu na aktualny stan zdrowia poszkodowanego, a także na bieżące potrzeby materialne, które w związku z zaistniałą sytuacją znacznie wzrosły. Wysokość przyznanej renty powinna odpowiadać rozmiarowi poniesionych strat, a także pokrywać koszty specjalistycznego leczenia i rehabilitacji, a w razie potrzeby również powinna pokryć koszty dojazdu do ośrodków medycznych. Jej wysokość powinna również obejmować podstawowe potrzeby życiowe osoby poszkodowanej.

Kiedy warto rozważyć kapitalizację renty?

Może się zdarzyć, że świadczenie ma formę jednorazowej zapomogi, a jej przyznanie obejmuje tylko konkretne przypadki. Takie jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobom, które w wyniku wypadku samochodowego odniosły na tyle rozległe obrażenia, że została im przyznana grupa inwalidzka. Główny cel takie pomocy finansowej sprowadza się do umożliwienia poszkodowanemu w przekwalifikowaniu się zawodowemu, by móc podjąć nową pracę w takim charakterze, na jaki pozwalają możliwości fizyczne. Taka jednorazowa pomoc oczywiście jest dużo wyższa niż miesięczna rata renty i jest swego rodzaju zastrzykiem gotówki na nowy start zawodowy. Warunkiem jest posiadanie przez osobę poszkodowaną konkretnego planu na swoją przyszłość zawodową, na przykład podjęcie studiów kierunkowych, profesjonalne szkolenie, staż w firmie itp. Ponadto, kapitalizacja renty może zostać spożytkowana na cele inwestycyjne osoby niezdolnej do pracy w wyniku inwalidztwa. Chodzi tu głównie o zakup nieruchomości w celu jej najmu i uzyskiwania z tego tytułu przychodów.

Zgłoszenie szkody

Osoba poszkodowana może dochodzić roszczeń odszkodowawczych u swojego ubezpieczyciela w ramach obowiązującej polisy ubezpieczeniowej. Głównym świadczeniem wypłacanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest odszkodowanie, którego kwota ma pokryć poniesione straty oraz korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie zdarzenie. Przyczyny wypadków mogą być różne, ale najczęściej właściciele pojazdów posiadający ważną polisę OC występują o odszkodowanie z tytułu zderzenia z innym pojazdem, ale zdarzają się też przypadki dochodzenia odszkodowania za zderzenie z sarną lub innym dzikim zwierzęciem.

Zgłaszanie szkody w każdym towarzystwie może odbywać się nieco inaczej, ale procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie odszkodowania wszędzie jest podobna.

W Ergo Hestia zgłoszenie szkody przez telefon jest najczęściej wybieranym sposobem przez klientów tej ubezpieczalni. Towarzystwo oferuje również swoim klientom możliwość kontaktu przez formularz dostępny na stronie internetowej, chociaż nie daje to możliwości bezpośredniego kontaktu z jego przedstawicielem w celu otrzymania natychmiastowej pomocy medycznej lub wsparcia technicznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read