Strona głównaTechDrogi transportowe w magazynie – wszystko, czego o nich nie wiedziałeś!

Drogi transportowe w magazynie – wszystko, czego o nich nie wiedziałeś!

Chociaż często bagatelizuje się ich znaczenie, drogi transportowe w magazynie to niezwykle istotny element infrastruktury wewnętrznej każdego zakładu pracy, wpływający na jego wydajność oraz bezpieczeństwo jego pracowników. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu!

O ile dużo miejsca w artykułach dotyczących pracy w magazynach, centrach czy halach dystrybucyjnych lub logistycznych poświęca się kwestii dobrej jakości pojazdów się w nim poruszających (np. takich jak te magazynowe wózki widłowe), o tyle stosunkowo niewiele mówi się o samej organizacji przestrzeni magazynu. Niesłusznie, jest to bowiem równie istotna kwestia, jeśli idzie o bezpieczeństwo pracy. Źle zaprojektowana, chaotyczna przestrzeń magazynowa może skutecznie utrudniać codzienną pracę, nie tylko wpływając na zmniejszenie wydajności całego przedsiębiorstwa, ale także mogąc być przyczyną niejednokrotnie niebezpiecznych wypadków. W interesie zatem wszystkich – a zwłaszcza właścicieli magazynów – leży troska o prawidłową organizację miejsca pracy, na którą składają się również starannie rozmieszczone orz właściwie oznakowane drogi transportowe w magazynie.

Drogi transportowe w magazynie – podstawowe informacje

Co jednak w ogóle kryje się pod pojęciem „drogi transportowe w magazynie”? Są to wszelkiego rodzaju drogi i ścieżki wewnątrz- oraz okołomagazynowe, przeznaczone do poruszania się po nich przez pojazdy, transportujące ładunki lub wykonujące inne zadania z zakresu czynności działań magazynowych. Drogi te powinny tworzyć spójne ciągi komunikacyjne, składające się na wewnętrzną infrastrukturę zakładu, oraz muszą być wyznaczone w oparciu o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto wiedzieć, że także ustawodawca zwraca uwagę na konieczność zadbania o prawidłową infrastrukturę wewnętrzną w miejscu pracy. Świadczy o tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku, w którym można znaleźć informację o tym, że pracodawcy są zobowiązani do zadbania o prawidłową organizację ścieżek ruchu w zakładach pracy.

Dla kogo przeznaczone są drogi transportowe w magazynie?

Drogi transportowe w magazynie wyznaczane są w głównej mierze dla operatorów pojazdów magazynowych, takich jak wózki widłowe czy wózki holownicze. Najczęściej wykorzystywanymi w magazynach pojazdami transportu bliskiego są:

 • wózki paletowe elektryczne lub ręczne (np. takie jak tutaj);
 • wózki widłowe elektryczne czołowe (np. sprawdź tutaj);
 • wózki wysokiego składowania (m.in. takie modele).

Ścieżki komunikacyjne wyznaczają tory ich przejazdu, dzięki czemu praca przebiega w sposób zorganizowany i sprawny, a pracownicy poruszający się pieszo po zakładzie mogą czuć się bezpiecznie.

Drogi magazynowe mogą być także przeznaczone dla osób poruszających się pieszo – powinny być jednak odpowiednio oznakowane. W szczególności konieczne jest zadbanie o właściwe oznakowanie przejść dla pieszych na trasach przejazdu pojazdów magazynowych.

magazyn z regałami

Jak wyznaczać drogi transportowe w magazynie?

Osoby decydujące o wyznaczaniu ścieżek wewnątrzzakładowych powinny kierować się szeregiem kryteriów, jakie powinna spełniać infrastruktura wewnętrzna. Należą do nich m.in.:

 • bezpieczeństwo – jest to najważniejszy wymóg, jaki powinny spełnić dobrze wyznaczone ścieżki magazynowe. Drogi poruszania się pojazdów powinny przebiegać w ten sposób, aby nie utrudniać poruszania się pracowników po zakładzie, a tym samym – nie były przyczyną powstawania wypadków, mogących nieść za sobą tragiczne skutki.
 • oznakowanie – aspekt ten niejako łączy się z powyższym zagadnieniem, ponieważ nie można mówić o bezpiecznych ścieżkach transportowych, gdy nie są one odpowiednio oznakowane. Drogi transportowe powinny być oznaczone za pomocą pasów malowanych białą lub żółta farbą lub sygnalizacji świetlnej. Powinny być także widocznie zaznaczone wszelkie utrudnienia, takie jak np. zwężenia ścieżek czy progi. W szczególności oznakowania wymagają w magazynie przejścia dla poruszających się pieszo pracowników. Szczegółowo sposób oznakowania ciągów komunikacyjnych w zakładach pracy reguluje Polska Norma PN-M-78010:1968.
 • ergonomia – ciągi komunikacyjne w zakładzie powinny być wytyczone w ten sposób, aby poruszanie się po nich usprawniało pracę oraz zwiększało szybkość wykonywanych czynności. W szczególności niedopuszczalne jest, aby drogi sprawiały, że dostanie się do określonych miejsc na terenie magazynu będzie utrudnione.
 • dostosowanie do magazynu – drogi transportowe w magazynie powinny być wytyczone z uwzględnieniem konkretnego zakładu pracy – jego profilu, organizacji przestrzeni, charakteru wykonywanych w nim czynności, częstotliwości poruszania się po nim pojazdów transportowych i ich rodzaju, a także liczby pracowników.

Zapraszamy także do artykułu „Praktyczne porady – jak wyznaczyć drogi transportowe w magazynie, który znajdziecie tutaj.

Drogi transportowe w magazynie – praktyczne porady

Gdy wiemy już, jakie kryteria powinny spełniać drogi transportowe w magazynie, warto skupić się na konkretnych aspektach, na jakie należy zwracać uwagę podczas ich wyznaczania. Na prawidłowo utworzone ciągi komunikacyjne składają się takie czynniki jak:

 • szerokość dróg – szerokość ścieżek komunikacyjnych zależy od ich przeznaczenia – inna będzie ona, jeśli droga ma być jedynie dla pieszych, inna – gdy dla pojazdów magazynowych, a jeszcze inna – gdy dla i pieszych, i pojazdów.
 • nawierzchnia – jest to niezwykle ważna kwestia zwłaszcza na drogach przeznaczonych dla pojazdów magazynowych. Właściwa nawierzchnia powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością, a także być odporna na zniekształcenia i zużycie. Ponadto nie powinna zawierać ona wysokich progów, wybrzuszeń czy zniekształceń mogących powodować niebezpieczeństwo w trakcie poruszania się po niej pojazdów bądź ludzi.
 • stopień nachylenia – nachylenie nawierzchni nie powinno być większe niż 5%. Jest to istotny wymóg ze względu na fakt przewożenia przez pojazdy transportowe niejednokrotnie bardzo ciężkich ładunków.

operator wózka widłowego

Drogi transportowe w magazynie – podsumowanie

W powyższym artykule staraliśmy wyjaśnić pojęcie dróg transportowych, a także odpowiedzieć na następujące pytania:

 • dlaczego w ogóle wyznacza się ścieżki komunikacyjne w zakładach pracy?
 • jakie cechy powinny mieć dobre ścieżki komunikacyjne w magazynie?
 • na co szczególnie zwracać uwagę podczas ich wytyczania?

Mamy nadzieję, że odtąd zagadnienie, jakim są drogi transportowe w magazynie, nie będzie miało już dla Ciebie tajemnic!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read